CAREER
Nastartujeme Vaši kariéru.

PSYCHODIAGNOSTIKA

Objevte svou jedinečnost!

S naším psychodiagnostickým nástrojem Success Insights odhalíte nejen své silné stránky a předpoklady pro výkon určité pozice, ale i vaše preferované styly chování, motivátory a potenciál.

Systém Success Insights je tvořen 3 nezávislými analýzami: DISC, PIAV a PTSI. Jedná se o analýzy CHOVÁNÍ a KOMUNIKACE, MOTIVACE a KOMPETENCÍ (SCHOPNOSTÍ). Každou z těchto analýz je možné provádět samostatně nebo v libovolných kombinacích. Kompletní analýzu všech tří pilířů pak nazýváme Trimetrix. Každá analýza se skládá z části testovací (vyplnění dotazníku) a interpretační (zpětná vazba podaná konzultantem).

Success Insights pracuje s unikátními analýzami (37 faktorů ve 3 samostatných piliřích), které odhalí specifické individuální charakteristiky ve třech základních oblastech, které přesně popisují CO, JAK a PROČ stojí za osobní výkonností respondenta.

Analýzy nezávisle zkoumají styl chování, které člověk na pracovním místě bude projevovat. Zabývají se hodnotami, jako jsou motivátory člověka pro danou pracovní pozici a individuálními schopnostmi, které pro danou pozici může člověk nabídnout.

Tyto tři oblasti hodnocení můžeme brát jako měřítko pro každou pracovní pozici. Poměřením požadovaných a dosažených hodnot dokážeme vybrat vhodného kandidáta. Tento postup vede k tomu, že pracovní pozici bude zastávat člověk, který bude mít potřebné předpoklady a talent k dosažení maximálního výkonu. Ve spojení s některou aplikací (trénink, koučování) můžeme respondenta také rozvíjet směrem potřebným k maximálnímu výkonu v dané pozici (manažer, obchodník).

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Nastartujeme vaši kariéru!

S FORS Partners se již nemusíte bát odmítnutí u pohovoru.

  • Pomůžeme vám sestavit životopis na míru
  • Poskytneme vám rady a tipy, jak napsat profesionální průvodní dopis
  • Připravíme vás na pohovor nebo assessment centrum

Ať už hledáte práci aktivně či jen přemýšlíte o změně, pomůžeme vám k rozhodnutí, kterého nebudete litovat.

  • Budeme vaším průvodcem po trhu pracovních příležitostí
  • Budeme vaší vrbou, rádcem i psychologem
  • Zhodnotíme s vámi reálné možnosti plánované změny
  • Doporučíme vám konkrétní rekvalifikační kurzy