DEVELOPMENT
Objevte svoji jedinečnost.

Náš tým profesionálů využívá svých dlouholetých zkušeností nabytých během práce na projektech pro mnoho tuzemských i zahraničních společností. Specializujeme se na realizování projektů v oblastech řízení a rozvoje lidských zdrojů, psychodiagnostiky, tvorby a optimalizace systémů řízení obchodu.

Činnosti, ve kterých si můžeme být navzájem prospěšní:

Analýza a návrh řešení rozvojových potřeb (kombinace všech nástrojů řízení a rozvoje lidských zdrojů (trénink, koučování, DC apod.) s nebo bez aplikace psychodiagnostického nástroje Success Insights.

Mystery shopping

Trénink a školení (nabízíme kompletní portfolio dovedností)

 • prodejní dovednosti
 • práce v poli
 • zákaznický přístup
 • vyjednávání
 • telemarketing – vyhledávání nových zákazníků po telefonu
 • zvládání námitek
 • prezentační dovednosti
 • komunikační dovednosti
 • zvládání konfliktů
 • řízení času IV. Generace
 • řízení porad a pracovních skupin
 • manažerské dovednosti (základní a pokročilé)
 • a další…

Plánujeme a realizujeme jednorázové ad hoc tréninky i dlouhodobé, složité rozvojové programy.

Systémy řízení obchodu

 • Obchodní modely, výkonnost prodejního týmu, nastavení pravidel, řízení, kontrola, vyhodnocení, opatření.
 • Tréninky a školení zaměstnanců v prvních liniích ve všech činnostech při styku se zákazníkem – především v B2B prostředí
 • Tréninky, školení a workshopy pro manažery prodejních týmů
 • Individuální a skupinové koučování zaměřené na interní komunikaci, řízení prodejního týmu a prodejních aktivit

Provoz licence TTI Success Insights pro Českou a Slovenskou Republiku. Provádění diagnostiky a aplikací (koučování, trénink, konzultace, certifikace)
Nabízíme vám výkonný psychodiagnostický nástroj, který vám pomůže poznat potenciál stávajících nebo budoucích zaměstnanců.
Systém TTI Success Insights je tvořen 3 nezávislými analýzami: DISC, PIAV a PTSI. Jedná se o analýzy CHOVÁNÍ a KOMUNIKACE, MOTIVACE a  KOMPETENCÍ (SCHOPNOSTÍ). Každou z těchto analýz je možné provádět samostatně nebo v libovolných kombinacích. Kompletní analýzu všech tří pilířů pak nazýváme Trimetrix. Každá analýza se skládá z části testovací (vyplnění dotazníku) a interpretační (generování osobní zprávy).
V čem vám tento nástroj může pomoci:

 1. Výběr zaměstnanců
 2. AC/DC
 3. 360◦
 4. Koučing zaměstnanců a manažerů
 5. Rozvoj organizace
 6. Zhodnocení výkonu
 7. Identifikace a rozvoj talentů – správní lidé na správných místech
 8. Identifikace potřeb vzdělávání a rozvoje
 9. Motivování zaměstnanců – zvyšování spokojenosti (stabilita)
 10. Dosažení harmonie pracovního a soukromého života

Koučování – individuální a skupinové koučování
AC/DC
Motivační programy
Kompenzační systémy
Benefit programy
Poradenství a další...