Consulting
Společně víme víc.

Školení k zákoníku práce a souvisejícím právním předpisům pro HR a všechny vedoucí zaměstnance:

 • Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy aktuálně
 • Zákoník práce pro vedoucí zaměstnance
 • Právní nástroje ke snížení personálních nákladů
 • Zákoník práce pro HR (1. část: Vznik, změny a rozvázání pracovního poměru, 2. část: Pracovní doba a odměňování)
 • Pracovní cesty a cestovní náhrady

Příprava, revize a audity pracovních řádů, kolektivních smluv, personálních směrnic a vzorů všech pracovněprávních dokumentů

Poradenství a školení v oblasti snižování a optimalizace personálních nákladů

Poradenství při kontrolách inspekce práce včetně přípravy opravných prostředků

Odpovědi na dotazy z personalistické praxe, právní výklady platných i připravovaných pracovněprávních předpisů

 

SERVIS PERSONÁLNÍ ADMINISTRATIVY

Služba zahrnuje veškerou administrativu vyplývající z pracovněprávních vztahů se zaměstnancem. Při přijetí nového zaměstnance, po jeho nástupu i při skončení pracovního poměru se postaráme o kompletní související administrativu:

 • zavedení pracovní smlouvy a všech dokumentů nezbytných při nástupu zaměstnance a při skončení pracovního poměru
 • vedení a změny pracovní smlouvy v průběhu trvání pracovního poměru zaměstnance
 • nahlášení a odhlášení zaměstnance na ČSSZ
 • administrativa spojená se zdravotním pojištěním zaměstnanců
 • kontakty s úřady a pojišťovnami 

 

SERVIS MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

Firmám, které nemají vlastní mzdovou účtárnu nebo je jejich mzdové účetnictví natolik složité a rozsáhlé, že uvažují o jejím externím zpracování, nabízíme servis mzdového účetnictví:

 • výpočet měsíčních mezd a odměn pro zaměstnance a statutární orgány společnosti
 • přípravu a tisk výplatních pásek pro zaměstnance
 • zajištění bankovních příkazů
 • zpracování podkladů pro vyhotovení daně z příjmu
 • zpracování zákonných přehledů pro ČSSZ, zdravotní pojišťovny a Úřad práce

 

SLUŽBY EXTERNÍHO PERSONALISTY

Pomoc externího personalisty spočívá ve zlepšení nebo zajištění všech nebo části personálních řídících procesů firmy dlouhodobě či po určité období:

 • pracovněprávní podmínky zaměstnávání a personální administrativa
 • vyhledávání, výběr a přijímání zaměstnanců
 • tvorba a specifikace pracovních míst
 • hodnocení zaměstnanců
 • odměňování, benefity a motivace zaměstnanců
 • osobní rozvoj a vzdělávání
 • firemní komunikace a firemní kultura
 • snižování stavu zaměstnanců a outplacement
 • personální audit
 • pracovněprávní poradenství
 • péče o zaměstnance a bezpečnost práce
 • poradenská činnost a zprostředkování dotací z fondů ESF
 • individuální zlepšování procesů, KAIZEN, 5S, TPM